ROVNOVÁHA JE ZÁKLAD VŠETKÉHO


Metóda Aviva sa sústreďuje na dosiahnutie vyrovnaného organizmu cez hormonálnu rovnováhu. Ide o súbor špeciálnych cvičení, ktoré stimulujú samoliečiteľské a regenerujúce schopnosti ženského i mužského organizmu prostredníctvom cielených pohybov svalov.


Kombinácia medicínskych i alternatívnych postupov už veľakrát pomohla navrátiť ľuďom zdravie. Východiskom je totiž nastolenie stratenej rovnováhy organizmu, ktoré vedie k rýchlejšiemu a istejšiemu dosiahnutiu cieľa.
Tým cieľom môže byť aj narodenie bábätka.


V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s názorom, že otehotnieť nie je také jednoduché ako kedysi. Všadeprítomný stres, nevhodná životospráva a nesprávne návyky sú v mnohých prípadoch pravdepodobne zodpovedné aj za poruchy hormonálneho systému. Obavy sa týkajú rovnako žien,
ako aj mužov. Ak sa splodenie potomka nedostaví tak rýchlo, ako pár očakáva, mali by si obaja začať všímať varovné signály. U žien k nim patria cysty, myómy, nepriechodné vajíčkovody, nepravidelná menštruácia sprevádzaná silnými kŕčmi, alebo problémy s ovuláciou. U mužov sa objavujú ťažkosti
s prostatou, poruchy potencie či nekvalitné spermie, často zastúpené v menšom počte.


Skutočnou perlou medzi alternatívnymi postupmi je svetoznáma metóda Aviva a je akýmsi SOS nielen pre ženy. Jej autorkou je Gabriella Steiner, narodená v Budapešti v roku 1930, ktorá od svojich šestnástich rokov žije v Izrael. Zostavila a vyvinula súbor špeciálnych rytmických cvičení,
ktoré prostredníctvom pohybov vnútorných a vonkajších svalov dokážu tieto svalové skupiny posilniť
a súčasne vyvolať hormonálne zmeny v organizme. Dosiahnutá rovnováha pomáha ženám a mužom odstrániť mnohé zdravotné ťažkosti, bez zvýšeného vonkajšieho prísunu hormónov.


Metóda Aviva bola prvýkrát publikovaná v hebrejskom jazyku už v roku 1974. Za rozšírenie metódy
v Európe, ale i rôznych kútoch sveta vďačíme autorkinej oddanej žiačke, Lívii Tóth. Metódu si pôvodne osvojila, aby sa zbavila vlastných zdravotných problémov, čo sa jej prostredníctvom vhodnej kombinácii cvikov a zdravej životosprávy aj podarilo. Jej zásluhou v súčasnosti vyučuje metódu Aviva viac ako sto vysokokvalitných lektorov po celom svete. Dnes si ju už možno osvojiť aj na Slovensku.


Samotná metóda obsahuje rad jednoduchých, no o to účinnejších cvikov. Cieleným pohybom brušných svalov, sedacieho svalstva, ako aj svalov panvového dna možno zvýšiť prekrvenie v panvovej oblasti
a vnútorných orgánoch – vo vaječníkoch,v sliznici maternice, atď.) dvoj- až trojnásobne. Keď sa zvýši prekrvenie, zväčší sa aj zásobenie orgánov kyslíkom, vitamínmi a hormónmi. Pravidelné cvičenie posilňuje i steny pošvy, močovej rúry, konečníka i samotné svalstvo zvieračov. Vplyvom týchto zmien
sa spúšťa v organizme liečebný proces: uvoľňujú sa nepriechodné vajíčkovody, odstraňujú sa poruchy ovulácie, nastoľuje sa hormonálna rovnováha. Cvičením možno odstrániť cysty, myómy, polypy, frigiditu, inkontinenciu. Miznú aj typické príznaky sprevádzajúce klimax, upravuje sa menštruačný cyklus a odstraňujú sa menštruačné bolesti. Metóda je vysoko účinná i pri depresívnych stavoch.


U mužov sa metóda úspešne využíva pri liečbe porúch potencie a pri problémoch s prostatou.
Súčasne sa metóda Aviva odporúča na zvýšenie mužskej plodnosti. Výskumy potvrdili,
že cvičením sa v dôsledku zrýchleného krvného obehu zvýši počet, pohyblivosť a kvalita spermií.


Ak túžite urobiť niečo pre vlastné zdravie a ste pre to ochotní podstúpiť menšie zmeny v živote, neváhajte a osvojte si túto výnimočnú metódu, ktorá zmenila životy mnohých žien a mužov po celom svete. Pod odborným vedením sa naučíte nenáročné cviky, vhodné pre všetky vekové kategórie okrem detí a skvalitníte svoju životosprávu a výživu. Cesta k zdraviu prirodzeným spôsobom bude pre vás jednoduchšia.


Text: Ingrid Nová


SLOVÁCI VERIA VEDE A INOVÁCIÁM


Až 92% respondentov v prieskume Barometer 2016 jednoznačne odmietlo hypotézu, že vedecké objavy nie sú uplatniteľné v „bežnom“ živote. Prikláňajú sa k názoru, že vedecké objavy život ľuďom uľahčujú. Až 89% opýtaných považuje vedu za kľúčovú pre našu budúcu prosperitu. Keby bol dostatok prostriedkov, zrejme by u nás pribúdalo viac pôvodných inovácií, pretože podľa zúčastnených, nápady nám nechýbajú. Tieto výsledky vyplynuli z dotazníkového prieskumu, ktorý spracovala spoločnosť Median v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a spoločnosťou Bayer.


Súčasná veda je znalosť, alebo súbor poznatkov, založených na faktoch, ktoré sú získané systematickým pozorovaním a experimentami. Skúmajú rôzne oblasti života a ich zmyslom je vytvoriť predpoklad, hypotézu, ktorá sa dá otestovať a dokázať. Základné vlastnosti vedy sú teda objektivita, pravdivosť a jednoznačnosť. Ak sa vedecké poznatky cielene využívajú v praxi, hovoríme o aplikovanej vede.


Inovácie zase znamenajú nové myslenie, ktoré vytvára hodnoty a prináša nové produkty, služby, postupy, či metódy. Ich cieľom je zabezpečovať ľuďom lepší život, ekonomický aj sociálny blahobyt.
Čo konkrétne prináša veda a inovácie? Napríklad zdravie – lepšia diagnostika, účinnejšie a bezpečnejšie lieky predstavujú dlhší a kvalitnejší aktívny život. Alebo životné prostredie – šetria ho nové metódy na zníženie spotreby energií, a surovín, ktoré sa nedajú obnoviť, technológie recyklácie znamenajú zase menšie množstvo odpadu. Jednoduchší, pohodlnejší a úspornejší život z roka na rok prináša spoľahlivosť inovatívnej techniky, ktorá má vyšší výkon, menšie rozmery a nižšiu cenu. A pokračovať by sme mohli aj ďalej.


ZDRAVIE, TECHNICKÝ POKROK, ŽIVOTNÉ


Až 96 % opýtaných si myslí, že najväčší prínos má veda v oblasti technického pokroku, 95% uvádza oblasť zdravia a 85% v životnom prostredí. Prínos vedy v oblasti rozvoja spoločnosti, rodiny a vzťahov medzi ľuďmi je už však vnímaný s väčším dešpektom.
Ak by výsledky odzrkadľovali aj záujem o rozvoj v uvedených sférach, mohli by sme sa tešiť na skvalitnenie mnohých dôležitých oblastí. Najväčší záujem, až 97%, by bol totiž o inovácie v oblasti zdravia, nasleduje životné prostredie s 92%, pracovný život s 84% a vzdelávanie s 83%.


O pozitívnom sebavedomí Slovákov vypovedá časť prieskumu, v ktorej sa zisťovalo, čo považujú respondenti za prekážky inovácií. Nedostatok nápadov uviedlo len 9% opýtaných a za najväčšiu prekážku považuje 52% ľudí nedostatok prostriedkov, ale aj lenivosť.


Text: Magda Halušková


CVIČENIA