Ak túžiš urobiť niečo pre vlastné zdravie a si pre to ochotný podstúpiť menšie zmeny v živote, neváhaj a zúčastni sa základného 4-hodinového kurzu Aviva, na ktorom si pod odborným vedením osvojíš presné prevedenie jednotlivých cvikov a pochopíš podstatu tejto metódy. Cviky sú nenáročné a tak vhodné pre všetky vekové kategórie ( okrem detí ). Súčasťou kurzu je aj odborné poradenstvo zdravej životosprávy a výživy. Stačí pochopiť procesy v našom tele, príčiny vzniku rôznych zdravotných problémov a po ich úspešnom odhalení a odstránení zaniknú nepríjemné príznaky.

Jazyk: slovenský, maďarský


Lektor: 
Adriana Győri

 

KURZY