Rodičia, starí rodičia, opatrovateľky,…

…naučte sa poskytovať prvú POMOC…

 

Interaktívna prednáška

o poskytnutí prvej pomoci

zameraná na bábätká a deti pod odborným vedením.

 

Témy:

 • popáleniny
 • krvácanie
 • zlomeniny
 • úpal
 • alergický šok
 • dusenie a zastavenie dýchania
 • resuscitácia
 • poruchy vedomia, epileptický záchvat
 • vysoké horúčky
 • cudzie teleso v dýchacích cestách, oku, uchu
 • prehltnutie nebezpečných látok ( čistiace prostriedky, chemikálie ) . . .

 

Jazyk: maďarský, slovenský

 

 

Lektor: Mikuláš Lakatoš 
                

                

 

 

 

 

 

KURZY