Osvojením si cvikov metódy Kriston dokážete vplývať na telo i dušu a uvedomene pristupovať k oblasti panvového dna, posilniť zvierače a zlepšiť ich funkčnosť v každom veku, prispieť k šťastnejšiemu intímnemu životu.
Metóda je vhodná pre mužov i ženy, dospelých i deti.
Lektorka: Magdolna Mórocz 

Jazyk: 
Maďarský

 

CVIČENIA