Aviva Gabriella Steiner

Aviva Gabriella Steiner, rodená Gabriella Fazekas, sa narodila v roku 1930 v Budapešti. Rodičia patrili
k vrcholovým športovcom krajiny a pri výchove dcérky kládli dôraz na liečivú moc pohybu. V skutočnosti sa Aviva prvýkrát stretáva so športom už v bruchu matky, ktorá ani počas tehotenstva neprestala športovať. Už ako päťročná si Aviva aktívne začala osvojovať základy gymnastiky a baletu.

Rodičia, ktorí vo veľkej miere ovplyvnili jej pohľad na život, zomreli mladí a  Aviva bola ako 16-ročná prevezená do Palestíny. V Izraeli  vyštudovala telesnú výchovu a následne pôsobila ako učiteľka. Celý svoj život zasvätila pohybu a športu. Bola baletkou Opery v Tel Avive, neskôr pokračovala ako cvičiteľka a terapeutka. Vo svojom voľnom čase dobrovoľne navštevovala lekársku fakultu. Študovala anatómiu afyzioterapiu. Precvičovala ženám rôznej vekovej kategórie jogu a cvičenie, ktoré sama zostavovala.

Ako žena žijúca v neľahkej dobe, sa neustále usilovala o vyvinutie metódy,za pomoci ktorej by bolo možné vyhnúť sa neplánovanému tehotenstvu.  Aviva skúmala súvislosti medzi jej cvičeniami a ich následkami. Veľmi rýchlo pochopila, že prostredníctvom vhodne zostavených cvikov je možné okrem iného usmerňovať aj správne fungovanieženských pohlavných orgánov.

Svoje cvičenia i naďalej vyvíjala, rozširovala a sledovala účinky jednotlivýchpohybov. Zistila, že týmito cvičeniami, ktoré stimulujú krvný obeh, dokážu ženy zvládnuť a vyliečiť takmer každý zdravotný problém. Vysvitlo, že pozitívne vplývajú i v prípade, ak žena chce otehotnieť. Sú účinné pri liečbe myómu, cysty,polypu, hormonálnej nerovnováhy, frigidity a inkontinencie. Zostavila súbor cvikov špeciálne pre mužov na problémy
s prostatou a na poruchy potencie.

Najviac hrdá je na tie deti, ktorých matky boli dlhé roky neúspešne liečené na neplodnosť. Otehotneli a získali prirodzenú plodnosť vďaka jej cvikom.

Jej metóda cvikov, AVIVA´S METHOD bola v Izraeli po prvýkrát publikovaná v hebrejskom jazyku už v roku 1974. Samotná Aviv Steiner vyučila 45 lektoriek z celého sveta.

Jedna z jej najambicióznejších zverenkýň Lívia Tóth pochádzala z Maďarska.

Ona spracovala, čiastočne doplnila pôvodné vydanie o dovtedy vyučovanú, avšak nezverejnenú zostavu cvikov, ktoré vydala aj knižne. Svoju knihu preložila do anglického a nemeckého jazyka. Súhrn všetkých cvikov vydala v dvoch zväzkoch.

Lívia Tóth

Bola 45. diplomovanou absolventkou samotnej Aviva Gabrielly Steiner a zároveň i jedinou oprávnenou lektorkou na území Maďarska. Pôvodným zamestnaním elektrotechnička sa pre množstvo svojich vlastných zdravotných problémov začala zaujímať
o telovýchovu, astrológiu, klasickú i alternatívnu medicínu, ako aj o prírodné liečiteľstvo.

Prostredníctvom vhodnej kombinácii cvikov a zdravej životosprávy sa jej podarilo úspešne zdolať množstvo potiaží, ktoré jej dovtedy znepríjemňovali život. Metódu Aviva si osvojila ako lektorka z nezištného dôvodu. Chcela aj iným ženám ukázať cestu možného vyliečenia za pomoci vlastnej vnútornej energie. Vďaka odhodlaniu a húževnatej práci sa jej podarilo od roku 1998 úspešne rozšíriť túto metódu nielen na území Maďarska. Uspela v mnohých krajinách Európy a celého sveta. Z jej prísnych a obetavých rúk vyšlo množstvo vysokokvalitných cvičiteliek. Všetky dodnes oddane plnia svoje poslanie a pomáhajú ženám i mužom pri riešení ich zdravotných problémov.

Bolo mi cťou osvojiť si túto metódu  práve od Lívie. Prvýkrát som sa s ňou stretla v roku 2002, ako obyčajná cvičenka na jednom z jej základných kurzov organizovaných v mojom rodnom meste. Certifikát lektorky metódy Aviva som získala v roku 2013.